Ubezpieczenie od wypadku

Statystyki dobitnie informują, że codziennie zdarzają się najróżniejsze wypadki, głównie drogowe, lecz przecież nie tylko. Codziennie na ulicach giną lub odnoszą obrażenia ludzie. Koszty leczenia czy operacji, nie mówiąc już o długotrwałej rehabilitacji są bardzo duże. Warto o tym myśleć.


NNW dla indywidualnego klienta i dla pracodawcy

Ubezpieczenia osobowe od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowy, jak i prywatny. Takie osoby narażone są na różnego rodzaju wypadki, a dzięki ubezpieczeniom NNW mogą sobie pozwolić na zabezpieczenie codziennych dojazdów do szkoły lub pracy, działalności sportowej lub organizowanych wycieczek.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest podstawowym ubezpieczeniem, które powinien mieć każdy człowiek. Jest to polisa dla wszystkich tych, którzy potrzebują ochrony na skutek śmierci w wyniku wypadku lub inwalidztwa. NNW stanowi doskonałe zabezpieczenie dla pojedynczych osób, jak i dla całej rodziny. Jest to również interesująca oferta dla tych, którzy chcą sobie zagwarantować wypłatę renty.


Firmy ubezpieczeniowe proponują ten rodzaj polis także dla osób prawnych, co oznacza, że pracodawca może zabezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy; dotyczyć to może także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło. Istnieją trzy warianty płatności ubezpieczenia NNW dla pracodawców:

•    składkę może opłacać pracodawca
•    składkę może opłacać pracownik
•    składkę opłacają pracodawca i pracownik

Pracodawca, który opłaca składkę za pracownika, wlicza ją w koszty uzyskania przychodu.

Zalety i wady ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie wypadkowe to polisa, której klient potrzebuje codziennie, ponieważ codziennie wychodzi do pracy, pracuje i wraca, narażony na najróżniejsze niebezpieczeństwa, NNW przydatne jest także w domu. Najczęstszy problem, jaki przy tego typu ubezpieczeniach mają osoby poszkodowane, to za niskie ich zdaniem odszkodowanie. Powodem jest mechanizm działania umów ubezpieczeń NNW oraz niskie sumy ubezpieczeń. Mechanizm naliczenia i wypłaty odszkodowania wygląda w ten sposób, że określony po zdarzeniu procentowy uszczerbek na zdrowiu mnożony jest przez sumę ubezpieczenia. Np. przy 12% uszczerbku na zdrowiu i sumie ubezpieczenia 10 000 PLN, kwota wypłaconego odszkodowania wynosi 1 200 PLN, co przy poważnych obrażeniach, które spowodowały 12. procentowy uszczerbek, wydaje się być kwotą bardzo niską.

Wybierając ubezpieczenie NNW warto jest więc wybrać takie, które ma wysoką sumę ubezpieczenia a zakresem ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszystkie potrzeby klienta.